Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

on Δημοσίευση σχολίου

Iστοσελίδα Servou.gr - Διαφάνεια και η εφαρμογή του Κανονισμού της Ιστοσελίδας στην πράξη (#2)

Παρατηρήσαμε ότι δημοσιεύτηκε και πάλι στην Ιστοσελίδα Servou.gr άρθρο με ασύμβατο φωτογραφικό υλικό (Σέρβου 31-1-2019, Χιονισμένα Τοπία) κατά παράβαση  των όρων της χρήσεως (Terms and Condition)  των προγραμμάτων που μας έχουν χορηγηθεί δωρεάν.
Κατόπιν τούτου και επειδή από ότι φαίνεται γίνεται συστηματική προσπάθεια για ακύρωση στην πράξη της ρητής διατάξης του Κανονισμού.....
Αναδημοσιεύουμε και πάλι σχετικό άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στις 22-4-2016.

Θεματοφύλακας της τήρησης του Κανονισμού της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι το Δ.Σ του Συνδέσμου και όχι εμείς.


Παραθέτουμε και τον ορισμό της λέξεως Κανονισμός όπως αναγράφεται στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας (http://www.greek-language.gr/)

Κανονισμός: Σύνολο οδηγιών υποχρεωτικού χαρακτήρα, οι οποίες ρυθμίζουν πρακτικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία ενός οργανωμένου συνόλου ή μια δραστηριότητα που έχει σχέση με ένα σύνολο: 
Στρατιωτικός ~, που ρυθμίζει τη ζωή αξιωματικών και στρατιωτών. Ο ~ του οικοτροφείου είναι αυστηρός. Ο ~ της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση μεγαλόσωμων σκύλων. Σύμφωνα με τον κανονισμό της βουλής όλοι οι βουλευτές έχουν δικαίωμα λόγου. Οικοδομικός ~, που ρυθμίζει τον τρόπο δόμησης. Tήρηση / εφαρμογή / παράβαση του κανονισμού. Tηρείται / εφαρμόζεται / παραβιάζεται ο ~. 2. έντυπο που περιέχει κπ. κανονισμό: Tυπώθηκε ο ~ της βουλής.

Ακολουθεί το κείμενο του άρθρου του άρθρου που δημοσιεύτηκε την ανωτέρω αναφερομένη ημερομηνία με τον τίτλο
Ιστοσελίδα Servou.gr - Ενημέρωση πατριωτών για το περιεχόμενο μη δημοσιευθέντος άρθρου (B)


Για την ενημέρωση των πατριωτών δημοσιεύουμε το κατωτέρω άρθρο, το οποίο όπως πληροφορηθήκαμε με επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ του Συνδέσμου Σερβαίων Αρκαδίας κ. Μπόρα συζητήθηκε στη σύσκεψη του Δ.Σ του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στις 7-4-2016 και ομόφωνα κρίθηκε ως μη δημοσιεύσιμο.
Αποφασίστηκε  να  αρχειοθετηθεί στα βιβλία του Συνδέσμου.
Το γράφουμε όπως ακριβώς το λέει η  σχετική επιστολή που λάβαμε.
Δεν υπάρχει κανένα σκεπτικό ή αιτιολόγηση αυτής της απόφασης.
Καλό θα ήταν να μας έλεγαν και το λόγο ή τους λόγους για τους οποίους το κείμενo αυτό εκρίθη μη δημοσιεύσιμο.
Με την ίδια επιστολή μας μεταφέρθηκε και η πληροφορία ότι: Ομοφώνως το ΔΣ έκρινε ότι η ανάρτηση φωτογραφιών με το όνομα του προσώπου που τις έβγαλε δεν αποτελεί διαφήμιση.

'Ενας από τους λόγους που δημιουργήθηκε το ιστολόγιό μας είναι για να υπηρετήσει τη διαφάνεια και την ενημέρωση των πατριωτών ειδικά για κάτι τέτοιες περιπτώσεις.

Ακολουθεί το κείμενο του υποβληθέντος και μη δημοσιευθέντος άρθρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Καλημέρα,
Παρακαλώ το παρόν να τεθεί άμεσα υπόψη των Διαχειριστών και των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης της Ιστοσελίδας προς γνώση και τυχόν συμμόρφωση.....

Σήμερα 29-3-2016 Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα το άρθρο με τίτλο Επισκευή δρόμου «Σέρβου Αράπηδες. Τα έργα σε εξέλιξη»
Σαν είδηση είναι ευχάριστη, αφού άρχισε το έργο της επισκευής του δρόμου προς τους Αράπήδες, αλλά έχω να κάνω μια παρατήρηση την οποία και θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας.
Στο άρθρο αυτό έχουν τοποθετηθεί και δύο φωτογραφίες που δείχνουν την έναρξη του έργου, αλλά επάνω στις φωτογραφίες εμφανίζεται ημερομηνία και το όνομα της φωτογράφου της Μαρίνας Διαμαντοπούλου.
Προφανώς αυτές τις φωτογραφίες τις πήρε ο Διαχειριστής που έκανε την ανάρτηση από το Facebook με ή χωρίς τη συγκατάθεση της Μαρίνας.
Η Μαρίνα η Διαμαντοπούλου θα πρέπει να ξέρει ότι στην ιστοσελίδα Servou.gr δεν έχουμε βάλει ποτέ φωτογραφίες που να έχουν επάνω στοιχεία φωτογράφου ή άλλα στοιχεία που υποννοούν ότι ο φωτογράφος διατηρεί πνευματικά δικαιώματα επί των φωτογραφιών.
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει και αυτή και οι Διαχειριστές της ιστοσελίδας ότι δεν πρέπει η ιστοσελίδα να χρησιμοποιείται για την πρόβολή ατόμων ούτε με άμεσο ούτε με έμμεσο τρόπο.
Αυτός ο περιορισμός αναφέρεται και μέσα στον Κανονισμό της ιστοσελίδας....
Εξ όσων γνωρίζω η Μαρίνα η Διαμαντοπούλου έχει ενημερωθεί για αυτόν τον περιορισμό προφορικά από τους προηγούμενους Διαχειριστές...
Κατόπιν τούτου ή θα πρέπει να βγάλετε εντελώς αυτές τις φωτογραφίες ή θα πρέπει να της ζητήσετε να σας στείλει για να αναρτηθούν οι ίδιες φωτογραφίες  αλλά να μην έχουν πάνω τους το όνομα της φωτογράφου ή άλλα στοιχεία Copyright.

Αν δεν θελήσει να το κάνει αυτό θα πρέπει να βγάλετε τις φωτογραφίες και αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση για να εκπληρωθεί το ρηθέν από τον Κανονισμό της ιστοσελίδας... να μην γίνεται προβολή ατόμων ούτε με άμεσο ούτε με έμμεσο τρόπο...
Δεν το ψάχνουμε αν αυτός ο τρόπος της προβολής είναι άμεσος ή έμμεσος...
Είναι σίγουρα προβολή.... της υπόψη φωτογράφου και γι' αυτό και μπαίνουν αυτά τα στοιχεία επάνω στη φωτογραφία.
Επάναλαμβάνω ότι οι περιορισμοί για τη μη προβολή ατόμων στην ιστοσελίδα έχουν τη βάση τους στους όρους χρήσεως που έχουν θέσει οι δημιουργοί κάποιων προγραμμάτων που μας χορηγήθηκαν δωρεάν και τα έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα.

Χρήστος Δημητρόπουλος


*****
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρόν άρθρο
υποβλήθηκε 29-3-2016 ώρα 14.00.
ΧΔ
*****

Αυτό είναι το κείμενο του σχετικού άρθρου που δεν δημοσιεύτηκε.
Στον Κανονισμό της ιστοσελίδας αναφέρονται κάποιες απαγορεύσεις όσον αφορά τη δημοσίευση άρθρων και αυτές οι απαγορεύσεις αφορούν άρθρα που έχουν υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και εκείνα που αναφέρονται σε πολιτικές-κομματικές θέσεις.
Δεν νομίζω ότι το ανωτέρω κείμενο είναι υβριστικό ή ρατσιστικό ή έχει καμία σχέση με πολιτικές-κοματικές θέσεις.
Για να κριθεί όμως το άρθρο μη δημοσιεύσιμο θα υπάρχει κάποιος λόγος.
Και ο λόγος αυτός δεν μας γνωστοποιήθηκε.

Αυτά είναι τα στοιχεία και οι συμπατριώτες και οι φίλοι επισκέπτες του ιστολογίου μας ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

------

Και το θέμα από μικρό και ασήμαντο έγινε μείζον...
Η Eπιτροπή Διαχείρισης της Ιστοσελίδας αγνόησε αυτή την απλή και εύκολα υλοποιήσιμη διορθωτική παρέμβαση που προτείναμε και θεώρησε καλύτερο να θέσει το θέμα υπόψη του Δ.Σ για να βγάλει κρίση και απόφαση τι είναι διαφήμιση και τι δεν είναι διαφήμιση.

Και οι αγαπητοί πατριώτες μέλη του Δ.Σ καθόλου δεν προβληματίστηκαν αν έχουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για να προσεγγίσουν αυτό το θέμα.
Έκαναν την κρίση και έβγαλαν μια ομόφωνη απόφαση ότι:
H ανάρτηση φωτογραφιών με το όνομα του προσώπου που τις έβγαλε δεν αποτελεί διαφήμιση.

Πληροφορώ τους αγαπητούς συμπατριώτες και φίλους που ψήφισαν και έβαλαν αυτή την απόφαση ότι αυτή η απόφαση δεν έχει καμία αξία και σημασία για τον εξής απλούστατο λόγο.

Ο Σύνδεσμος είναι ένας χρήστης των προγραμμάτων της ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης και τους περιορισμούς που αφορούν στη χρήση των προγραμμάτων που μας παρασχέθηκαν δωρεάν δεν τους καθορίζουν οι χρήστες, αλλά εκείνοι που είναι οι δημιουργοί των προγραμμάτων που εργάστηκαν για να τα φτιάξουν.

Σημασία δεν έχει πως αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τη διαφήμιση τα μέλη του Δ.Σ, αλλά πως την αντιλαμβάνονται και την ερμηνεύουν οι δημιουργοί των προγραμμάτων που τα έφτιαξαν.

Αυτούς θα έπρεπε να ρωτήσετε τι είναι διαφήμιση και τι δεν είναι διαφήμιση και όχι τα μέλη του Δ.Σ.

Και αφού δεν τους ρωτήσατε και λάβατε μια μονομερή απόφαση, αυτή η απόφαση καμία ισχύ δεν μπορεί να έχει.

Και επειδή εγώ ήμουν εκείνος που ήρθα σε επαφή με τους δημιουργούς των προγραμμάτων και έδωσα το λόγο μου για λογαριασμό ενός ολόκληρου χωριού, του χωριού Σέρβου Αρκαδίας, - όχι με δική μου πρωτοβουλία αλλά ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση από το τότε Δ.Σ του Συνδέσμου - ότι θα τηρήσουμε τους όρους και τους περιορισμούς που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να μας χορηγηθούν δωρεάν τα προγράμματα, θα έπρεπε να ερωτηθώ αν ξέρω πως εκλαμβάνουν και εννοούν τη διαφήμιση οι δημιουργοί αυτών των προγραμμάτων.
Ούτε εγώ ρωτήθηκα ούτε εκείνοι.

Θεωρήσατε πιό απλό και συμφέρον για το Σύνδεσμο να δώσετε τη δική σας εξήγηση και ερμηνεία του τι είναι διαφήμιση και τι δεν είναι διαφήμιση και έτσι να παρακάμψετε με κουτοπονηριές και τεχνάσματα  τους περιορισμούς και τους όρους χρήσης των προγραμμάτων.

Και μια μόνο διαφήμιση να μπεί σε ένα μη Εμπορικό site (not Cormmercial Site ή και κατ' άλλη διατύπωση της ορολογία Not Profit Site) το site αυτόματα μετατρέπεται σε Εμπορικό Commercial).

Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε εδώ τώρα κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο και να μπούμε σε θεωρίες για ένα τόσο δύσκολο θέμα.... Τι είναι διαφήμιση και τι δεν είναι διαφήμιση.
Εδώ είναι μια ολόκληρη επιστήμη... και οι ειδικοί ξέρουν να μας πλασάρουν τη διαφήμιση χωρίς να το πάρουμε είδηση ότι είναι διαφήμιση.
Η διαφήμιση σήμερα δεν γίνεται με τελάληδες και ντουντούκες. Γίνεται με εικόνες.
Με τις εικόνες, δηλαδή τις φωτογραφίες δίνονται τα μηνύματα.

Λέγεται - και πολύ σωστά λέγεται - ότι μια φωτογραφία μας λέει τόσα πολλά όσα 1000 λέξεις.
Οι μισές από τις λέξεις αυτές τουλάχιστο μιλάνε για το φωτογράφο.

Υπάρχουν πάρα πολλοί ερασιτέχνες έμπειροι φωτογράφοι που βγάζουν καλλιτεχνικές φωτογραφίες επαγγελματικών προδιαγραφών και δεν βάζουν το όνομά τους.
Υπάρχουν και άλλοι που βάζουν το όνομά τους και όχι μόνο αυτό... υποβιβάζουν συνειδητά την ποιότητα των φωτογραφιών και τις δημοσιεύουν σε χαμηλή ανάλυση για να μην τις πάρει κάποιος άλλος και τις εμφανίσει για δικές του.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ότι θέλει με τις φωτογραφίες που βγάζει.
Μπορεί όχι μόνο το ονομά του να βάλει αλλά και να ζωγραφίσει και να γράψει ακόμη και στιχάκια και μαντινάδες επάνω στις φωτογραφίες του.

Αλλά και η ιστοσελίδα μέσω των Διαχειριστών και της Επιτροπής Διαχείρισης έχει το δικαίωμα να μην χρησιμοποιήσει και να μη δημοσιεύσει τέτοιο υλικό.

Η θέση αυτή, της μη δημοσίευσης φωτογραφικού υλικού που έχει πάνω του ονόματα φωτογράφων και άλλα στοιχεία που υποδηλώνουν πνευματικά δικαιώματα  εφαρμόστηκε χωρίς καμία εξαίρεση από την πρώτη ημέρα που βγήκε στον αέρα η ιστοσελίδα την 1-2-2009 μέχρι τις 20-3-2016, την ημέρα που δημοσιεύτηκε το άρθρο που αναφερόμαστε στην αρχή του παρόντος.

Σε σχετική πρόταση κάποιου πατριώτη να μας δώσει φωτογραφίες μεγάλης ανάλυσης υπό την προυπόθεση ότι σε κάθε χρήση τους να γνωστοποιείται σε όλους ότι οι φωτογραφίες αυτές δεν είναι ελεύθερες αλλά υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα εδόθη  απάντηση από την τότε ομάδα Διαχείρισης της ιστοσελίδας στην οποία συμμετέχαν και οι σημερινοί δύο Διαχειριστές της Ιστοσελίδας (Χρήστος Μαραγκός και Θοδωρής Τρουπής)  ότι αυτό το αίτημα δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί για τεχνικούς λόγους και η πολιτική που έχει η ιστοσελίδα είναι να αναφέρει μόνο τα ονόματα των πατριωτών που δίνουν φωτογραφικό υλικό στο άρθρο η ιστοσελίδα μας. ΚΛΙΚ εδώ για να συνδεθείτε.

Η απάντηση αυτή και η δημόσια γνωστοποίηση αυτής της θέσης έγινε στις 13-5-2009.
Ηταν εν ζωή και συμμετείχε στην ομάδα των Διαχειριστών και ο αείμνηστος συμπατριώτης και φίλος  Ηλίας Χειμώνας,  ο οποίος ήταν πρόεδρος του τότε Δ.Σ του Συνδέσμου.

Το άρθρο αυτό παραμένει από τότε αναρτημένο στην ιστοσελίδα.

Και ερχόμαστε τώρα μετά από 7 χρόνια λειτουργίας της ιστοσελίδας να αλλάξουμε αυτή την πολιτική που λειτούργησε χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα.
Ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα.
Και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη να αλλάξει πολιτική η ιστοσελίδα στο θέμα αυτό, όπως επιχειρήθηκε να γίνει με την τελευταία απόφαση του Δ.Σ,  που όπως προαναφέραμε δεν μπορεί να έχει καμία ισχύ αφού είναι μονομερής απόφαση του χρήστη των προγραμμάτων που χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα θέλει να αλλάξει τους όρους χρήσης των προγραμμάτων, τους οποίους όρους δεν τους ορίζουν οι χρήστες αλλά οι δημιουργοί των προγραμμάτων που έχουν δοθεί δωρεάν υπό την προϋποθεση ότι θα τηρηθούν οι κανόνες που εκείνοι ορίζουν με τους όρους της χρήσης (Terms and Conditions).

Κατωτέρω παραθέτω και δύο άρθρα από τον Κανονισμό της Ιστοσελίδας.

Άρθρο 2ο: Περιορισμοί-Απαγορεύσεις
Μέσω της ιστοσελίδας δεν επιτρέπονται διαφημίσεις (ούτε με άμεσο ούτε με έμμεσο τρόπο), όσο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα των προγραμμάτων Joomla, που συμπεριλαμβάνει επεκτάσεις (extensions) που παρέχονται για χρήση σε μη εμπορικά sites (non Commercial Sites). Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση άρθρων με υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και άρθρων που αναφέρονται σε πολιτικές-κομματικές θέσεις. Ακόμη απαγορεύεται η δημοσίευση παραπλανητικών πληροφοριών.
Ο τρόπος αναφοράς σε πατριώτες ή άλλους επιτηδευματίες, που πρόσφεραν αξιόλογη οικονομική ή άλλη βοήθεια στο Σύνδεσμο, θα είναι διακριτικός και θα  αποφασίζεται κατά περίπτωση από το εκάστοτε ΔΣ.


Άρθρο 11ο
Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας της ιστοσελίδας αποτελείται από 11 άρθρα. Δύναται να τροποποιείται με απόφαση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της ΓΣ του Συνδέσμου.
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου (συγκλήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2012) το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού τροποποιείται ως εξής:
Το Δ.Σ έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις για να καλύψει μη προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό θέματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας και επιπροσθέτως εξουσιοδοτείται να λαμβάνει αποφάσεις για τροποποιήσεις και αναμορφώσεις και διατάξεων του παρόντος Κανονισμού στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες διαπιστώνεται ασυμβατότητα με τις οδηγίες χρήσεως και τους κανόνες διαχείρισης της ιστοσελίδας, όπως ορίζονται και συνιστώνται από τους κατασκευαστές των προγραμμάτων που χρησιμοποιούμε (δηλαδή την πλατφόρμα Joomla), προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα, η ποιοτική αναβάθμιση και η ασφάλεια της ιστοσελίδας.


Και συμπληρώνουμε το κείμενό μας με τις εξης παρατηρήσεις:
Με το ανωτέρω άρθρο 11 εκχωρήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το δικαίωμα τροποποίησης του Κανονισμού μόνο για τις δύο αναφερόμενες περιπτώσεις και για τίποτε άλλο.

Η μία περίπτωση είναι για να καλύψει μη προβλεπόμενα από τον Κανονισμό θέματα
και η άλλη για να καλύψει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που στο ίδιο άρθρο αναφέρονται, δηλαδή να διορθώσει τυχόν ασυμβατότητες των οδηγιών χρήσης και τους κανόνες διαχείρισης της ιστοσελίδας όπως ορίζονται και συνιστώνται από τους κατασκευαστές των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται (δηλαδή την πλατφόρμα Joomla), προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα, η ποιοτική αναβάθμιση και η ασφάλεια της ιστοσελίδας.
Αυτή είναι η εξουσιοδότηση που έχει δοθεί από τη Γενική Συνέλευση στο Δ.Σ.

Ποτέ δεν εκχωρήθηκε στο Δ.Σ η εξουσιοδότηση  να παρεμβαίνει και να ερμηνεύει κατά την κρίση του τις διατάξεις του Κανονισμού.

Αν υπάρξει κάποιο θέμα ασάφειας και παραστεί ανάγκη ερμηνείας κάποιας διάταξης του Κανονισμού το αρμόδιο όργανο για να κάνει αυτή την ερμηνεία και τη διευκρίνηση δεν είναι το Δ.Σ, αλλά η Γενική Συνέλευση.

Αυτό είναι το θεσμοθετημένο πλαίσιο και άλλη ερμηνεία δεν χωρεί....
Δεν έχει συνεπώς δικαίωμα το Δ.Σ του Συνδέσμου να ερμηνεύει χωρίς ειδική εξουσιοδότηση τις διατάξεις του Κανονισμού και να λαμβάνει αποφάσεις.
'Οταν το Δ.Σ συζήτησε και έβγαλε κρίση τι είναι διαφήμιση και τι δεν είναι διαφήμιση μπήκε σε ξένα  χωράφια και δεν είχε αυτό το δικαίωμα.

Συνεπώς και οποιαδήποτε απόφαση και αν ελήφθη δεν νομιμοποιείται και δεν μπορεί να έχει ισχύ και εφαρμογή.

Αν κάνουμε κάποιο λάθος στη συλλογιστική μας αυτή παρακαλούμε να μας διορθώσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Συνδέσμου κ. Μπόρας που έχει περισσότερες από μας Νομικές γνώσεις.

Αλλά αν το μελετήσουμε λίγο περισσότερο ούτε και η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει και να λάβει αποφάσεις σαν και αυτή που έλαβε το Δ.Σ και να πει τι είναι διαφήμιση και τι δεν είναι διαφήμιση.
Τα είπαμε αυτά και τα εξηγήσαμε λεπτομερώς ανωτέρω.
Οι Χρήστες των προγραμμάτων δεν έχουν  κανένα δικαίωμα να ερμηνεύουν μονομερώς τους όρους χρήσεως των προγραμμάτων που τους  έχουν δοθεί δωρεάν από τους δημιουργούς των προγραμμάτων αυτών.Το δικαίωμα αυτό το έχουν μόνο οι δημιουργοί.
Οι χρήστες δικαιούνται μόνο να κάνουν χρήση αυτών των προγραμμάτων υπό την απαραίτητη πάντα προϋπόθεση ότι σέβονται και τηρούν τους κανόνες που οι δημιουργοί ορίζουν στους όρους Χρήσης των προγραμμάτων.

Χρήστος Δημητρόπουλος

Share/Bookmark

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αρτοζήνος το μυθικό βουνό