Διαδρομή προς το χωριό Σέρβου - Slideshow          ΧΔ

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

on Δημοσίευση σχολίου

Σέρβου Αρκαδίας - Λαογραφικά Στοιχεία, τo Μαγιολούλουδο

Λαογραφικά στοιχεία.
Το κατωτέρω απόσπασμα συμπεριλαμβάνεται σε βιβλίο του συμπατριώτη μας Λογοτέχνη και Λαογράφου Θ. Κ. Τρουπή, τη Λαογραφική έκδοση "Σκαλίζοντας τις Ρίζες μας ΣΕΡΒΟΥ".Share/Bookmark

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

on Δημοσίευση σχολίου

Στο παραθύρι - ποίημαShare/Bookmark

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

on Δημοσίευση σχολίου

Σέρβου Αρκαδίας - Λαογραφικά Στοιχεία, Νεράιδες

Λαογραφικά στοιχεία.
Το κατωτέρω απόσπασμα συμπεριλαμβάνεται σε βιβλίο του συμπατριώτη μας Λογοτέχνη και Λαογράφου Θ. Κ. Τρουπή, τη Λαογραφική έκδοση "Σκαλίζοντας τις Ρίζες μας ΣΕΡΒΟΥ".Share/Bookmark

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

on Δημοσίευση σχολίου

Ta Prohm temple, Angkor, Cambodia • 360° Aerial Panorama


Κλικ στην κατωτέρω εικόνα για να συνδεθείτε.

Share/Bookmark

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

on 1 Σχόλιο

Σέρβου Αρκαδίας - Λαογραφικά Στοιχεία, Ο Σπόρος

Λαογραφικά στοιχεία.
Το κατωτέρω απόσπασμα συμπεριλαμβάνεται σε βιβλίο του συμπατριώτη μας Λογοτέχνη και Λαογράφου Θ. Κ. Τρουπή, τη Λαογραφική έκδοση "Σκαλίζοντας τις Ρίζες μας ΣΕΡΒΟΥ".Share/Bookmark

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

on Δημοσίευση σχολίου

Το γεφύρι του Σαρά - Διαδρομή προς το χωριό Σέρβου Αρκαδίας με τις πανοραμικές φωτογραφίες της GSV

Εικονικό ταξίδι (Virtual Tour) στη διαδρομή από το Γεφύρι του Σαρά προς το χωριό Σέρβου μέσω των πανοραμικών φωτογραφιών 360° της τεχνολογίας Google Street View.
Κλικ στην κατωτέρω εικόνα για να συνδεθείτε.

Share/Bookmark

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014

on Δημοσίευση σχολίου

Μέγα Σινικό Τείχος - Great Wall of China - 360° Aerial Panorama


Κλικ στην κατωτέρω εικόνα για να συνδεθείτε.

http://www.airpano.ru/files/China-Great-Wall/2-3-2
Share/Bookmark

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

on Δημοσίευση σχολίου

Του Κόλια Βυτινιώτη - Κλέφτικο τραγούδι


Μια από τις πολλές παραλλαγές ιστορικού δημοτικού τραγουδιού, που αφορά τον από τη Βυτίνα Αρκαδίας καταγόμενο Κλεφταρματωλό, Κόλια Βυτινιώτη 1765-1799.

« Του Κόλια η μάνα κάθεται σε μια ψηλή ραχούλα
 Και με τον ήλιο μάλωνε και με το νιό φεγγάρι.

- Ήλιε μου και τρισήλιε μου, κοσμοτριγυριστή μου,
Ευτού ψηλά που περπατείς και χαμπηλά που βλέπεις,
Μην είδες Κόλια πουθενά, τον Κόλια Βυτινιώτη ;

- Εψές προψές που πέρναγα σε μιά ψηλή ραχούλα
Άκουσ’ αντρίκια κλάηματα, γυναίκεια μοιριολόγια.
Τον Κόλια τον έπιάσανε κάτου στη Βρωμοσέλα,
Σ’ ένα σταυροπατέρα του, σ’ ένα σταυραδερφό του,
Σφιχτά σφιχτά τον δέσανε στα χέρια και στα πόδια...
Χίλιοι Τούρκοι τον παν μπροστά και δυο χιλιάδες πίσω
Και στη δεξιά του τη μεριά πηγαίνει ένας αράπης.

Ο Κόλιας ετραγούδαγε στον δρόμο που τον πάνε.
Κ’ ένα μικρό τουρκόπουλο του μπέη πάει και λέει :
- Μπέη μ’, τον Κόλια φέρνουνε κ’ έρχεται τραγουδώντας.
- Άν ειν’ αλήθεια, ρε παιδί, πως φέρνουνε τον Κόλια,
Θα σου χαρίσω δυο χωριά και θα σε λευτερώσω !

Κι ακόμα o λόγος έστεκε και η συντηχιά κρατιόταν,
Κ’ ο Κόλιας εξανάφανε στη σκάλα κι ανεβαίνει :
- Γειά σου, χαρά σου, μπέη μου!
- Καλώς τόνε τον Κόλια!
Ψήστε του Κόλια ’ναν καφέ για να μας μολοήσει
Τo πόσους Τούρκους σκότωσε και πόσους Ταταραίους ;

- Χίλιους Τούρκους έσκότωσα, τριακόσιους Ταταραίους,
Και συ, μουρτάτη, εγλύτωσες απ’ τα δικά μου χέρια!
Για λύσε μου τα πόδια μου και ντώσε τα σκοινιά μου
Και μάζεψ’ όλα τ’ άτια σου και τα λαγωνικά σου
Κι αν θα με πιάσεις, κερατά, τότε να με σκοτώσεις ! »


Share/Bookmark

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014

on 1 Σχόλιο

Ο Χρυσός

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: 31. O ΧΡΥΣΟΣ

Hρώτησα :
—  Αλλά, θεέ μου! ποίος εφεύρε τον τραγέλαφον αυτόν, που δεν τον εκατάλαβαν ποτέ οι άνθρωποι;
Ο Δαίμων εξεκαρδίσθη από τα γέλια.
—  Είναι μία φαιδρά ιστορία· ακουσέ την. Την ημέραν που ο θεός εσκέφθη να γράψη ως επικεφαλίδα εις τον μεγάλον Τόμον του Ηθικού Νόμου την λέξιν «ΤΙΜΗ», ο Διάβολος εφρένιασεν από την λύσσαν του.
—  Φαίνεται ότι θα την είχεν εννοήση πολύ καλά την σημασίαν της.
—  Ω ! ναι και καλύτερα μάλιστα από τον θεόν διότι δεν είνε τίποτε ερμηνευτικώτερον και εκφραστικώτερον δια μίαν «θέσιν», από την ιδίαν άρνησίν της. Άλλως τε, τούτα αποδεικνύεται και από την αμερημνησίαν του θεού ν' αφήση την Τιμήν αφρούρητον, μίαν φοράν που την εφεύρε.
Τότε ο διάβολος εχώθη από την λύσσαν του και από την εντροπήν του μέσα εις την γην και ήρχισε να την σκάπτη με τα νύχια του, είτε δια να σπάση πλέον τα νύχια του ως άχρηστα, είτε δια να φθάση εις τον ομφαλόν της γης και να την ανατινάξη εις το χάος.
»Φαίνεται όμως, πως εκεί που έξυνεν επίμονα το χώμα, τα νύχια του εσταμάτησαν επάνω εις κάτι σκληρόν, που εκί­νησε την προσοχήν του' το εξήτασε καλά και εσκέφθη :
—· »Αυτό δεν είνε μέρος από το χώμα, που έπλασε ο θε­ός τον άνθρωπον και του εκληροδότησε την Τιμήν. Όχι! εί­ναι κάτι στιλπνότερον και περισσότερον βαρύ και συμπαγές. Ας δοκιμάσωμεν».

Share/Bookmark

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

on Δημοσίευση σχολίου

Σέρβου Αρκαδίας - Λαογραφικά Στοιχεία, Έθιμα και Παράδοση

Λαογραφικά Στοιχεία, 'Εθιμα και Παράδοση.
Το κατωτέρω απόσπασμα συμπεριλαμβάνεται σε βιβλίο του συμπατριώτη μας Βασίλη Δάρα,  "Ιστορικά του Σέρβου Γορτυνίας".

Share/Bookmark

Αρτοζήνος το μυθικό βουνό
Δημοφιλείς αναρτήσεις

Επικοινωνία